Podaci o emitentu

Adresa MORAVSKA
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 305 968/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 842 6 848 22,19 0,03 22,22
5%-10% 1 0 1 9,86 0,00 9,86
10%-25% 2 1 3 43,52 24,40 67,92
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 845 7 852 75,57 24,43 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KREIS-INDUSTRIEHANDEL/VERMITTLUNG AG 24,39630924,396309
JULARIĆ JOZO 23,79847523,798475
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 19,72592719,725927
PREF AD BANJA LUKA 9,8642649,864264
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9321494,932149
ALIBABIĆ PLAMENA 4,1718224,171822
BARIĆ MILAN 1,6270171,627017
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 1,3197611,319761
ĐUKIĆ RADAN 0,6805510,680551
KNEŽEVIĆ MOMČILO 0,4674700,467470

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata