Podaci o emitentu

Adresa KNEZA MILOŠA 91
74101 DOBOJ
Telefon / Faks 053 224 689/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 169 1 170 21,67 0,07 21,74
5%-10% 1 0 1 8,63 0,00 8,63
10%-25% 1 0 1 12,45 0,00 12,45
> 25% 1 0 1 57,17 0,00 57,17
UKUPNO 172 1 173 99,93 0,07 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
INTERLIGNUM DOO TESLIĆ 57,17262357,172623
KUSMUK MILOMIR 12,45242212,452422
PREF AD BANJA LUKA 8,6325078,632507
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,3161394,316139
SIMUNOVIĆ IGOR 2,2023922,202392
BAGIĆ BRANISLAV 0,3835910,383591
NEDIĆ DRAGAN 0,3835910,383591
SPASOJEVIĆ ROSA 0,3415540,341554
PREDOJEVIĆ RANKO 0,3127670,312767
SPASOJEVIĆ NIKOLA 0,2794110,279411

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata