Podaci o emitentu

Adresa VLADETA RADIĆA 10
78400 GRADIŠKA
Telefon / Faks 051 813 134/051 813 894
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 27.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 92 2 94 44,47 1,27 45,75
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 14,75 0,00 14,75
> 25% 1 0 1 39,51 0,00 39,51
UKUPNO 94 2 96 98,73 1,27 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 27.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
PANIĆ MILUTIN 39,50558739,505587
PEJAŠINOVIĆ ŽIVKO 14,74864114,748641
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999654,999965
ZER AD BANJA LUKA 3,4186323,418632
OKOLIĆ ZDRAVKO 1,4092941,409294
GIGOVIĆ MILORAD 1,1369271,136927
ŠORMAZ GORAN 1,0896421,089642
GIGOVIĆ DRAGOJA 1,0896421,089642
BABIĆ ŽIVKO 1,0896421,089642
ILIŠEVIĆ OSTOJA 1,0896421,089642

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Slavko Jusupović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Borislav Babić predsjednik
Borka Šavija član
Miroslav Kozomara član
Nebojša Malešević član
Slobodan Krstić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Đorđe Krčmar predsjednik
Zdenka Šormaz član
Veselko Lazić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata