Podaci o emitentu

Adresa MOSKOVSKA 1
76300 BIJELJINA
Telefon / Faks 055 210 258/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 300 1 301 25,08 0,00 25,08
5%-10% 1 0 1 8,80 0,00 8,80
10%-25% 1 0 1 14,95 0,00 14,95
> 25% 1 0 1 51,18 0,00 51,18
UKUPNO 303 1 304 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MITROVIĆ PANTELIJA 51,17694351,176943
MITROVIĆ ALEKSANDRA 14,94818014,948180
STEVIĆ OLGA 8,7956728,795672
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,2191364,219136
BLAGOJEVIĆ RISTO 2,2297072,229707
HUJDUROVIĆ MUHIDIN 0,6829290,682929
KAHRIMANOVIĆ OMER 0,5441240,544124
LAZAREVIĆ DRAGO 0,3741310,374131
HALILOVIĆ NERMINA 0,3148870,314887
SAVIĆ PERO 0,3023670,302367

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Đorđe Mitrović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Trivko Stević predsjednik
Cvijetin Simić član
Blagoje Vlačić član
Branko Despotović član
Milan Zarić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milivoje Mikanović predsjednik
Muhidin Hujdurović član
Biljana Bera član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata