Podaci o emitentu

Adresa RADE MARIJANCA BB
78264 ŠIPOVO
Telefon / Faks 050 371 119/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 27.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 153 0 153 7,09 0,00 7,09
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 0 1 1 0,00 23,93 23,93
> 25% 0 1 1 0,00 53,98 53,98
UKUPNO 155 2 157 22,09 77,91 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 27.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
SAVOVIĆ MARKO 53,98039953,980399
VRHOVNIK MIRA 23,93298823,932988
PREF AD BANJA LUKA 9,9999839,999983
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000085,000008
HREBAC MARIJA 1,3288361,328836
TUČIĆ SINIŠA 0,3402460,340246
LUGONJA LEPOSAVA 0,2237450,223745
STOLIĆ MILOVAN 0,1207080,120708
LONČAR KRSTAN 0,1144810,114481
MUŽDEKA ŽARKO 0,1061330,106133

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Pero Prole direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Slobodan Medić predsjednik
Vlajko Pekez zamjenik predsjednika
Gordana Vučković član
Damir Miljević član
Zdravko Trivunčić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Vujatović predsjednik
Dane Marijanac član
Milena Majstorović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata