Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 153 0 153 7,09 0,00 7,09
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 0 1 1 0,00 23,93 23,93
> 25% 0 1 1 0,00 53,98 53,98
UKUPNO 155 2 157 22,09 77,91 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
SAVOVIĆ MARKO 53,98039953,980399
VRHOVNIK MIRA 23,93298823,932988
PREF AD BANJA LUKA 9,9999839,999983
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000085,000008
HREBAC MARIJA 1,3288361,328836
TUČIĆ SINIŠA 0,3402460,340246
LUGONJA LEPOSAVA 0,2237450,223745
STOLIĆ MILOVAN 0,1207080,120708
LONČAR KRSTAN 0,1144810,114481
MUŽDEKA ŽARKO 0,1061330,106133

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata