Društvo za ugostiteljstvo "SOKOČNICA" a.d. Šipovo

Podaci o emitentu

Adresa Rade Marijanca bb
Telefon + 387 50 371 119
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 16.3.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 149 0 149 7,24 0,00 7,24
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 0 1 1 0,00 23,78 23,78
> 25% 0 1 1 0,00 53,98 53,98
UKUPNO 151 2 153 22,24 77,76 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 16.3.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
SAVOVIĆ MARKO 53,98039953,980399
VRHOVNIK MIRA 23,78144623,781446
PREF AD BANJA LUKA 9,9999839,999983
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000085,000008
RAJČEVIĆ PERICA 1,6830511,683051
TUČIĆ SINIŠA 0,3402460,340246
LUGONJA LEPOSAVA 0,2237450,223745
STOLIĆ MILOVAN 0,1207080,120708
LONČAR KRSTAN 0,1144810,114481
MUŽDEKA ŽARKO 0,1061330,106133

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Pero Prole direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Slobodan Medić predsjednik
Vlajko Pekez zamjenik predsjednika
Gordana Vučković član
Damir Miljević član
Zdravko Trivunčić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Vujatović predsjednik
Dane Marijanac član
Milena Majstorović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata