Podaci o emitentu

Adresa RAMIĆI BB
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 392 813/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 119 2 121 10,49 0,15 10,63
5%-10% 5 0 5 34,47 0,00 34,47
10%-25% 0 1 1 0,00 24,90 24,90
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 125 3 128 74,95 25,05 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
RATKOVIĆ MOMIR 30,00004830,000048
MARTIĆ IVAN 24,90000524,900005
PREF AD BANJA LUKA 9,9999999,999999
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 7,7104997,710499
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 6,5074806,507480
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 5,2508965,250896
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000055,000005
VUČETA NIKOLA 4,9943284,994328
GOLUBOVIĆ DINKO 0,1510870,151087
MILOSAVIĆ MILORAD 0,1510870,151087

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Slavko Pejić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragoljub Bojanić predsjednik
Milorad Galić član
Nedeljko Miskin član
Olga Đekanović član
Sreten Tešanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragana Garača predsjednik
Duško Petković član
Ranko Dikić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata