Podaci o emitentu

Adresa NIKOLE TESLE BB
71123 LUKAVICA
Telefon / Faks 057 340 113/057 340 876
Web www.sarajevogas.com
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 27.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 94 12 106 19,39 0,46 19,85
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 3 0 3 45,15 0,00 45,15
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 99 12 111 99,54 0,46 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 27.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 29,99999829,999998
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 19,99143219,991432
"OKTAN PROMET" DOO 15,16088115,160881
PREF AD BANJA LUKA 10,00001810,000018
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000125,000012
ŠIPAD-KOMERC DOO BIJELJINA 4,8889794,888979
ZIF PROF-PLUS DD SARAJEVO 4,2304514,230451
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF POLARA ADRIATIC FOND 3,7239383,723938
ZIF FORTUNA FOND DD 2,6771872,677187
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 0,8380690,838069

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Slavo Krajišnik direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Stefan Mitrović predsjednik
Dragana Kalabić zamjenik predsjednika
Jelena Kokić član
Jelena Mrkobrada član
Sonja Tovilović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata