"RIBNjAK" akcionarsko društvo Prnjavor - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Ukrinski lug bb
Telefon + 387 66 809 888
Web www.ribnjakrs.com
Email ribnjakprnjavor@gmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.035 4 1.039 16,60 0,11 16,70
5%-10% 1 0 1 9,03 0,00 9,03
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 74,26 0,00 74,26
UKUPNO 1.037 4 1.041 99,89 0,11 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
"R&S COMPANY" DOO PRNJAVOR 74,26414874,264148
PREF AD BANJA LUKA 9,0317379,031737
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,5158754,515875
JUGOVIĆ NEDELJKO 0,8848790,884879
JOVIČIĆ LJILJANA 0,1928300,192830
JOVANOVIĆ ALEKSANDAR 0,1839240,183924
VRANČIĆ RANKA 0,1820390,182039
DAVIDOVIĆ LJUBICA 0,1562800,156280
LEBURIĆ RADMILA 0,1251860,125186
BOŽUNOVIĆ MIRJANA 0,1220330,122033

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1965. godine. Bavi se proizvodnjom konzumne ribe. Posluje sa gubitkom.

Područje djelatnosti

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Radomir Predojević stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata