Podaci o emitentu

Adresa SVETOG SAVE 56
75400 ZVORNIK
Telefon / Faks 056 211 154/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 26.5.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 4 0 4 0,34 0,00 0,34
5%-10% 3 0 3 21,79 0,00 21,79
10%-25% 1 0 1 12,86 0,00 12,86
> 25% 1 0 1 65,01 0,00 65,01
UKUPNO 9 0 9 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 26.5.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA ZVORNIK 65,00626565,006265
NOVAKOVIĆ VASO 12,86251312,862513
MARKOVIĆ OBREN 9,7908119,790811
VT-KOMPRED DOO ZVORNIK 7,0001437,000143
ALEKSIĆ NOVICA 5,0002385,000238
STANOJEVIĆ VUKANA 0,1081630,108163
JAKŠIĆ STANA 0,0976960,097696
STOJANOVIĆ BRANKA 0,0672450,067245
LUKAJIĆ ALEN 0,0669280,066928

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 19.06.2003. godine. Bavi se komunalnom djelatnošću, tj. samoprikupljanjem, prečišćavanjem i distribucijom vode. Preduzeće je u 2005. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat.

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Jovan Tomić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Radosavljević predsjednik
Predrag Milošević zamjenik predsjednika
Nikola Lazarević član
Vaso Novaković član
Duško Marković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata