Podaci o emitentu

Adresa MEŠE SELIMOVIĆA 39
76300 BIJELJINA
Telefon / Faks 055 212 170/055 472 662
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 664 1 665 41,89 0,04 41,93
5%-10% 1 0 1 7,36 0,00 7,36
10%-25% 1 0 1 22,07 0,00 22,07
> 25% 1 0 1 28,64 0,00 28,64
UKUPNO 667 1 668 99,96 0,04 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 28,63906228,639062
DAVIDOVIĆ MILORAD 22,07485222,074852
PREF AD BANJA LUKA 7,3565377,356537
ALIBABIĆ ŠERIF 4,0911814,091181
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,6782693,678269
HAMIDOVIĆ MUHAMED 0,2182470,218247
STEVANOVIĆ SAVO 0,1967970,196797
BEGANOVIĆ IBRAHIM 0,1698500,169850
PANIĆ KOJO 0,1673070,167307
SIMIĆ MOMIR 0,1561590,156159

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata