Podaci o emitentu

Adresa DOSITEJEVA1
78400 GRADIŠKA
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 934 14 948 10,76 0,98 11,74
5%-10% 0 1 1 0,00 5,44 5,44
10%-25% 0 1 1 0,00 17,22 17,22
> 25% 0 1 1 0,00 65,61 65,61
UKUPNO 934 17 951 10,76 89,24 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
POSAVEC DUBRAVKO 65,60624665,606246
VINCEK TOMISLAV 17,21625617,216256
BATURINA BRANKA 5,4411395,441139
EKO ULJARA DOO ZABOK 0,3144680,314468
LOBNIK PRIMOŽ 0,1851490,185149
TEPIĆ DRAGICA 0,1803450,180345
VUKOVIĆ PREDRAG 0,1588040,158804
SUBOTIĆ ŽIVKO 0,1496040,149604
NOVAK MITJA MATEJ 0,1445240,144524
ZUBAK JURE 0,1222250,122225

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Damir Janušić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Damir Janušić predsjednik
Dubravko Posavec član
Srđan Praštalo član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata