Podaci o emitentu

Adresa BRAĆE PODGORNIKA BB
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 300 225/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 139 2 141 11,24 0,02 11,25
5%-10% 1 0 1 5,04 0,00 5,04
10%-25% 1 0 1 12,90 0,00 12,90
> 25% 1 0 1 70,80 0,00 70,80
UKUPNO 142 2 144 99,98 0,02 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GEOKOP DOO BANJA LUKA 70,79952970,799529
ZARIĆ VESNA 12,90411712,904117
PREF AD BANJA LUKA 5,0425335,042533
KARANOVIĆ LJILJANA 4,7813854,781385
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,1773833,177383
MALEŠEVIĆ SLAĐANA 1,3123051,312305
VESELIĆ MIRKO 0,2703350,270335
RAČIĆ LJUBOJE 0,0492120,049212
RADIĆ TOMISLAV 0,0480450,048045
RAČIĆ MILENKO 0,0402440,040244

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Trnjak direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Trnjak predsjednik
Alen Lukajić član
Gordana Vučković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata