Podaci o emitentu

Adresa DANKA MITROVA 2
78240 SRBAC
Telefon / Faks 051 740 018/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 579 1 580 17,31 0,11 17,42
5%-10% 2 0 2 12,05 0,00 12,05
10%-25% 1 0 1 14,16 0,00 14,16
> 25% 2 0 2 56,38 0,00 56,38
UKUPNO 584 1 585 99,89 0,11 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ĐUKIĆ SLOBODAN 29,69576329,695763
LOTINJA ZORAN 26,68234026,682340
TADIĆ DARKO 14,15863214,158632
ERCEG BOŠKO 7,0442037,044203
DRAGOSAVLJEVIĆ MILENKO 5,0019845,001984
ŽIVKOVIĆ BOJAN 2,6639422,663942
BEĆIĆ DRAGAN 2,4232772,423277
SOFTIĆ DŽENIS 0,4759620,475962
STANKOVIĆ DRAGOLJUB 0,1394110,139411
VLK MIROSLAV 0,1106060,110606

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Branka Stanojević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Manojlo Tatić predsjednik
Milenko Dragosavljević član
Ratko Radomir član
Slobodan Đukić član
Boško Erceg član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Goran Đukić predsjednik
Dragiša Babić član
Rada Malešević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata