Podaci o emitentu

Adresa KNEZ MIHAJLOVA 47
78220
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

Preduzeće je osnovano 1962. godine. Osnovna djelatnost je proizvodnja kože, obuće, galanterije i samoljepljivih traka. Do 1992. godine preduzeće 90% galanterije izvozilo, a proizvodnja kože je bila najveća u BiH. Na ino sajmovina dobili su mnoga priznanja za kvalitet kože.

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata