Podaci o emitentu

Adresa KARAĐORĐEVA 10
74101 DOBOJ
Telefon / Faks 053 241 844/053 241 844
Web www.progres-doboj.net
Email progresdoboj@gmail.com
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 16.9.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 98 3 101 28,22 0,90 29,12
5%-10% 2 0 2 11,33 0,00 11,33
10%-25% 3 0 3 59,56 0,00 59,56
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 103 3 106 99,10 0,90 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 16.9.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ŽAKULA ZLATKO 24,95006024,950060
BLAGOJEVIĆ MANOJLO 18,79709818,797098
GRAD DOBOJ 15,80901015,809010
GAVRIĆ DARKO 6,0566906,056690
PREF AD BANJA LUKA 5,2688975,268897
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 2,6344492,634449
ALIBABIĆ SAMED 1,5361221,536122
BRKIĆ DUŠKO 1,0670751,067075
ALIBABIĆ ŠERIF 1,0544281,054428
BLAGOJEVIĆ SRETEN 0,8516870,851687

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1947. godine. Bavi se komunalnom djelatnošću.

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Zlatko Žakula direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mladen Vulić predsjednik
Nebojša Marić član
Slobodan Ninković član
Boško Đermanović član
Manojlo Blagojević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]