Podaci o emitentu

Adresa TRNOVO
71220 TRNOVO
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 136 1 137 11,52 1,50 13,02
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 1 2 3 10,00 42,86 52,86
> 25% 1 0 1 29,11 0,00 29,11
UKUPNO 139 3 142 55,64 44,36 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ZELJAJA MILIVOJE 29,11413029,114130
MARTINI JOŽEF 24,98387324,983873
SAGMEISTER BOŠTJAN 17,87847217,878472
PREF AD BANJA LUKA 10,00001310,000013
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000075,000007
TRUSTEGIC DOO ISTOČNA ILIDŽA 4,9024684,902468
"TRANZIT" MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA I TRANSPORT D.O.O. 1,4999931,499993
MAJDOV LJUBIŠA 0,6142160,614216
PEJIĆ GOSPAVA 0,6142160,614216
MIŠOVIĆ MIROSLAV 0,5207730,520773

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata