Podaci o emitentu

Adresa TRNOVO
71220 TRNOVO
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 14.10.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 145 1 146 11,52 1,50 13,02
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 1 2 3 10,00 42,86 52,86
> 25% 1 0 1 29,11 0,00 29,11
UKUPNO 148 3 151 55,64 44,36 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 14.10.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ZELJAJA MILIVOJE 29,11413029,114130
MARTINI JOŽEF 24,98387324,983873
SAGMEISTER BOŠTJAN 17,87847217,878472
PREF AD BANJA LUKA 10,00001310,000013
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000075,000007
"TRANZIT" MEĐUNARODNA ŠPEDICIJA I TRANSPORT D.O.O. 1,4999931,499993
TRUSTEGIC DOO ISTOČNA ILIDŽA 1,2216661,221666
ŠEHOVAC NIKOLA 0,7678040,767804
MAJDOV LJUBIŠA 0,6142160,614216
ŠEHOVAC OBREN 0,6142160,614216
DŽILIT STRAJO 0,6142160,614216
PEJIĆ GOSPAVA 0,6142160,614216
MILIĆ SLAVIŠA 0,6142160,614216

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Ćuk direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Jožef Martini predsjednik
Josip Goluža zamjenik predsjednika
Slobodan Mrkaja član
Vojo Paurača član
Zoran Ćuk član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Harun Hočanin predsjednik
Vila Bjelica zamjenik predsjednika
Jelenka Blagojević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]