Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 4.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 82 1 83 9,34 0,05 9,40
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 75,60 0,00 75,60
UKUPNO 85 1 86 99,95 0,05 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 4.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MEDIĆ VLADIMIR 75,60304875,603048
PREF AD BANJA LUKA 9,9999879,999987
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000605,000060
PURNJAGA BOSA 0,4420180,442018
VUJKOVIĆ GOJKO 0,3037530,303753
MARIĆ MILAN 0,2847100,284710
ROŠIĆ STEVO 0,2820280,282028
MALEŠ TODE 0,2494400,249440
MILOVAC SAVKO 0,2494400,249440
KNEŽEVIĆ PERO 0,2494400,249440

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće se bavi transportom, tehničkim pregledom vozila, servisom, a posjeduje i poligon za obuku vozača.

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata