Podaci o emitentu

Adresa Omarska, Svetosavska bb
Telefon + 387 52 331 060
Web
Email poljoproizvodad@gmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 4.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 44 1 45 9,85 0,02 9,88
5%-10% 1 0 1 9,05 0,00 9,05
10%-25% 1 0 1 24,50 0,00 24,50
> 25% 1 0 1 56,57 0,00 56,57
UKUPNO 47 1 48 99,98 0,02 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 4.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KOJIĆ MIĆO 56,56942256,569422
KREMENOVIĆ DARKO 24,50218624,502186
TADIĆ MILOVAN 9,0515169,051516
STANOJČIĆ RANKO 1,3333271,333327
PRUSAC RASTKO 1,1293691,129369
SREDIĆ MILE 0,9796340,979634
RASTOKA RADE 0,9796340,979634
JARČEVIĆ KOVILJKA 0,3673060,367306
RODIĆ JUGOSLAV 0,2992440,299244
STANOJČIĆ BOJAN 0,2720200,272020
STANOJČIĆ JOVANKA 0,2720200,272020
IRL RADENKA 0,2720200,272020
STANOJČIĆ JELENA 0,2720200,272020

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Rajko Aleksić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Goran Jerković predsjednik
Darko Kremenović član
Željko Samardžić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata