Podaci o emitentu

Adresa GACKO
89240 GACKO
Telefon / Faks 059 472 365/059 472 366
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 29 0 29 10,14 0,00 10,14
5%-10% 2 0 2 18,88 0,00 18,88
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 70,98 0,00 70,98
UKUPNO 33 0 33 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VUČENOVIĆ MILAN 35,48914335,489143
VUČENOVIĆ BOŽO 35,48907435,489074
PREF AD BANJA LUKA 9,9999939,999993
LJUBIČIĆ RADE 8,8799918,879991
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9970604,997060
LOJOVIĆ RADOVAN 0,7333540,733354
VUKOVIĆ VESELIN 0,6614140,661414
MARKOVIĆ RADOMIR 0,2876190,287619
LAŽETIĆ MILAN 0,1438100,143810
KOVAČEVIĆ MLADEN 0,1438100,143810
LOJOVIĆ ANICA 0,1438100,143810
PAJOVIĆ NADICA 0,1438100,143810
STAJIĆ BILJANA 0,1438100,143810
LAŽETIĆ ANĐELKA 0,1438100,143810
LOJOVIĆ DANICA 0,1438100,143810
DAVIDOVIĆ STANA 0,1438100,143810
KOVAČEVIĆ OBRENIJA 0,1438100,143810
GRČIĆ RAJKA 0,1438100,143810
JEGDIĆ KRSTINJA 0,1438100,143810
BOLJANOVIĆ VIDOSAVA 0,1438100,143810
NJEGUŠ MILENA 0,1438100,143810
DODEROVIĆ DESANKA 0,1438100,143810
GRUBAČIĆ MIKA 0,1438100,143810
MILOŠEVIĆ ALEKSA 0,1438100,143810
GOVEDARICA JELICA 0,1438100,143810
STAJIĆ MILA 0,1438100,143810
CRNOGORAC RADOJKA 0,1438100,143810
DODEROVIĆ DRAGICA 0,1438100,143810
KOVAČ SNJEŽANA 0,1438100,143810
BOŽIĆ DRAGANA 0,1438100,143810

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata