Podaci o emitentu

Adresa IVE ANDRIĆA 10
74450 BOSANSKI BROD
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 13.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 275 5 280 53,02 0,44 53,45
5%-10% 2 0 2 13,09 0,00 13,09
10%-25% 2 0 2 33,46 0,00 33,46
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 279 5 284 99,56 0,44 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
LJUBOJEVIĆ ŽELJKO 21,16424021,164240
TADIĆ DARKO 12,29449012,294490
PREF AD BANJA LUKA 7,9372557,937255
TADIĆ DRAGAN 5,1495315,149531
TADIĆ DUŠAN 4,4343324,434332
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,9702543,970254
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 3,0289813,028981
ARNAUTOVIĆ DRAGAN 2,1456462,145646
VUJMILOVIĆ VANJA 1,4304481,430448
MRŠIĆ IVANA 1,4304481,430448
KOZOMARA BORKA 1,4304481,430448
LJUBOJEVIĆ BOŽANA 1,4304481,430448
TADIĆ GROZDA 1,4304481,430448

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

“Pekara” je osnovana 1959, a kao akcionarsko drustvo registrovana je 17. 04. 2002. godine. Osnovna djelatnost je proizvodnja hljeba i peciva. Posjeduje nekretnine, zemljišne posjede i znatne skladišne prostore. Za sada AD ima mnogo sitnih akcionara, od kojih ni jedan pojedinačno nema više od 40 % akcija. Protekla 2005. godina je preduzeću donijela negativan saldo od (minus) osamnaest hiljada (- 18000.00 KM) konvertibilnih maraka. U toku je reprogram duga prema poreskoj upravi.

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Živko Stjepanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Darko Tadić predsjednik
Željko Ljubojević član
Teodor Marić član
Brane Mitrović član
Branka Jaćimović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Tadić predsjednik
Damir Ruškić član
Dragan Lukić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata