Podaci o emitentu

Adresa Đure Daničića 1/II
Telefon + 387 51 215 987
Web www.bl.komorars.ba
Email info@komorars.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Goran Račić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Branko Baroš predsjednik
Lazar Kusić član
Mišo Kuzmanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata