Podaci o emitentu

Adresa Brezičani bb
Telefon + 387 52 339 959
Web www.prijedorcanka.com
Email info@prijedorcanka.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 849 8 857 11,71 0,08 11,79
5%-10% 1 0 1 7,07 0,00 7,07
10%-25% 3 0 3 50,34 0,00 50,34
> 25% 1 0 1 30,79 0,00 30,79
UKUPNO 854 8 862 99,92 0,08 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VUKELIĆ MIROSLAV 30,79454930,794549
STANIVUKOVIĆ DRAGAN 19,48387719,483877
BOKAN BOJANA 15,61293515,612935
TULUMOVIĆ ĐOKO 15,24376715,243767
PREF AD BANJA LUKA 7,0742247,074224
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED 4,8002154,800215
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,5371063,537106
GOLEMOVIĆ DRAGAN 0,1793570,179357
ĐUKANOVIĆ NENAD 0,0413320,041332
RUJEVIĆ DUŠKO 0,0190760,019076

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Nikola Vukelić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Anđelko Šobot predsjednik
Miroslav Vukelić član
Nikola Vukelić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata