Podaci o emitentu

Adresa TRNOVO BB
71220 TRNOVO
Telefon / Faks 061 828 013/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 72 0 72 21,55 0,00 21,55
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 1 0 1 19,86 0,00 19,86
> 25% 1 0 1 48,59 0,00 48,59
UKUPNO 75 0 75 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GOLIJANIN MIRA 48,59071248,590712
DRINO RIAD 19,86327219,863272
PREF AD BANJA LUKA 9,9999899,999989
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999944,999994
PAPAZ CVIJETA 1,7742101,774210
FALADŽIĆ SINIŠA 1,1570761,157076
GOLIJANIN NEBOJŠA 0,7714030,771403
DEDOVIĆ AGAN 0,7714030,771403
MILOVANOVIĆ MILKA 0,7714030,771403
MALEŠEVIĆ MILUTIN 0,7714030,771403

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Radoslav Golijanin direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vukomir Milidrag predsjednik
Milovan Sikima član
Mira Golijanin član
Neđo Avramović član
Slobodanka Popović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Tomislav Šljivić predsjednik
Dejan Popović član
Mitar Vujičić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata