Akcionarsko društvo Olimpijski centar "JAHORINA" Pale

Podaci o emitentu

Adresa Jahorina bb
Telefon + 387 57 270 090
Web www.oc-jahorina.com
Email direkcija@oc-jahorina.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 669 13 682 9,16 0,17 9,33
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 14,27 0,00 14,27
> 25% 2 0 2 76,40 0,00 76,40
UKUPNO 672 13 685 99,83 0,17 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće kao AD egzistira od 24.01.2003. godine. Bavi se turizmom i ugostiteljstvom. Postiže pozitivne rezultate u poslovanju.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dejan Ljevnaić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Bojan Čupović izvršni direktor
Iva Ivkić izvršni direktor
Nada Šljivić izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nedeljko Elek predsjednik
Ljubomir Mrda zamjenik predsjednika
Aleksandar Lazarević član
Dušan Bogdanović član
Zorica Babić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata