Podaci o emitentu

Adresa DUNAVSKA 23A
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 266 570/051 301 840
Web www.novasirovina.com
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 345 5 350 9,80 0,09 9,89
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 90,11 0,00 90,11
UKUPNO 347 5 352 99,91 0,09 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MALINOVIĆ DRAGO 60,83956760,839567
TRIVUNOVIĆ ĐORĐA 29,27525229,275252
VUKOVIĆ ŽELJKO 3,2552373,255237
BJELJAC SVETKO 0,0930720,093072
SLADOJEVIĆ DRAGO 0,0825400,082540
MAJSTOROVIĆ ZDRAVKO 0,0763400,076340
MITROVIĆ MILORAD 0,0740470,074047
MARKOVIĆ MLAĐEN 0,0684750,068475
MARKOVIĆ MILE 0,0666910,066691
VIDOVIĆ ILIJA 0,0665720,066572

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1953., a kao AD egzistira od 19.09.2001. godine. Osnovna djelatnosti preduzeća su: prikupljanje, prerada i plasman sekundarnih sirovina, prerada limova, promet na veliko i malo građevinskim materijalom.

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Ratko Svjetlanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Đorđe Trivunović predsjednik
Željko Vuković član
Ratko Svjetlanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata