Podaci o emitentu

Adresa VOJVODE MOMČILA 18
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 218 833/051 312 645
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 13.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.747 54 1.801 41,42 3,87 45,30
5%-10% 4 0 4 28,81 0,00 28,81
10%-25% 2 0 2 25,89 0,00 25,89
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 1.753 54 1.807 96,13 3,87 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
LUKIĆ INVEST DOO BANJA LUKA 13,97600013,976000
TEMPO GRADNJA DOO BANJALUKA 11,91399911,913999
DUŠANIĆ SLAVIŠA 7,8688047,868804
DUŠANIĆ STOJKOVSKA SANJA 7,0342967,034296
DUŠANIĆ MARKO 7,0306017,030601
PREF AD BANJA LUKA 6,8778746,877874
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 3,8903833,890383
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,4389403,438940
POSAVEC DUBRAVKO 0,8841540,884154
SAVOR SUADA 0,8317940,831794

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Brane Milošević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Petar Dušanić predsjednik
Ranko Lukić član
Brane Milošević član
Zoran Janjić član
Jovan Vidović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata