Podaci o emitentu

Adresa SRBAČKI PUT 140
78418 NOVA TOPOLA
Telefon / Faks 051 792 020/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 27.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 386 1 387 11,31 0,00 11,31
5%-10% 1 0 1 8,19 0,00 8,19
10%-25% 2 1 3 38,30 14,91 53,21
> 25% 1 0 1 27,29 0,00 27,29
UKUPNO 390 2 392 85,08 14,92 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 27.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TRKULJA MILAN 27,28535127,285351
GOGIĆ GORAN 23,38452623,384526
BMC MEDIC DOO BANJA LUKA 14,91451314,914513
POPIĆ MARKO 14,91444214,914442
ŽMIRIĆ DRAGOLJUB 8,1892958,189295
PEULIĆ SLOBODAN 0,3378250,337825
ŠUŠNJAR MILUTIN 0,2770120,277012
BOROJEVIĆ MLADEN 0,2692070,269207
DOBRIĆ MIRKO 0,2152810,215281
SABLJIĆ NENAD 0,1837760,183776

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Gordana Hrvaćanin - Radetić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Željko Popić predsjednik
Zoran Tunjić član
Miroslav Vranješ član
Momčilo Tepić član
Daliborka Garić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Cerovac predsjednik
Miodrag Đurić član
Nataša Cvijetić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata