Podaci o emitentu

Adresa KOLUBARSKA 27
74101 DOBOJ
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 253 0 253 19,09 0,00 19,09
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 80,91 0,00 80,91
UKUPNO 255 0 255 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VIDAKOVIĆ VELIBOR 55,39541655,395416
VIDAKOVIĆ VALENTINA 25,51093325,510933
STANIŠIĆ SINIŠA 0,6947020,694702
LJUBOJEVIĆ VOJIN 0,5855820,585582
VEHABOVIĆ SALIH 0,4142930,414293
ILIĆ VLADO 0,3513490,351349
POPOVIĆ VINKO 0,2927910,292791
JOTANOVIĆ BOJAN 0,2927910,292791
MUTAVDŽIĆ VOJISLAV 0,2710570,271057
ZUBAK SINIŠA 0,2342330,234233

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata