"MATEX" akcionarsko društvo za investicije, upravljanje i nekretnine Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Jevrejska 1 L 4
Telefon + 387 51 218 262
Web www.matexbl.com
Email matex@blic.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 25.5.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 396 9 405 4,13 4,16 8,28
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 4 1 5 59,07 22,65 81,72
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 401 10 411 73,20 26,80 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 25.5.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ASSET INVESTMENT N.V. CURACAO,AN 22,64525722,645257
HEALTHY PALAS DRUŠTVO ZA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BANJA LUKA 18,14712218,147122
ZEPTER DIANA 14,89197214,891972
JANKOVIĆ MILISAV 14,89195914,891959
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 11,13913111,139131
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUND 9,9999969,999996
HALMSTAD INVESTMENT LIMITED 4,0712764,071276
KRISTAL INVEST AD BANJA LUKA 0,1347380,134738
KRISTAL KONSALTING AD BANJA LUKA 0,1257080,125708
GUNJIĆ DUŠANKA 0,0672530,067253

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće  "MATEX" a.d. je osnovano 1969. godine. Nakon svih transformacija, kao akcionarsko društvo egzistira od 2001. godine. Osnovna djelatnost društva je 68.20 "Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)". Od 2007. godine društvo posluje sa pozitivnim rezultatom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vladimir Krnjajić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Gojko Janković predsjednik
Milan Krnjajić član
Nikola Krnjajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata