Podaci o emitentu

Adresa JEVREJSKA 1
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 218 262/051 218 253
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 400 8 408 12,67 4,15 16,82
5%-10% 2 0 2 19,61 0,00 19,61
10%-25% 1 1 2 11,14 22,65 33,78
> 25% 1 0 1 29,78 0,00 29,78
UKUPNO 404 9 413 73,21 26,79 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
JANKOVIĆ GOJKO 29,78393029,783930
ASSET INVESTMENT N.V. CURACAO,AN 22,64525722,645257
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 11,13913111,139131
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUND 9,9999969,999996
PREF AD BANJA LUKA 9,6107049,610704
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,8053454,805345
HALMSTAD INVESTMENT LIMITED 4,0712764,071276
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 3,7151323,715132
KRISTAL INVEST AD BANJA LUKA 0,1347380,134738
ADRIATIC INVESTMENT KONSALTING AD BANJA LUKA 0,1257080,125708

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće  "MATEX" a.d. je osnovano 1969. godine. Nakon svih transformacija, kao akcionarsko društvo egzistira od 2001. godine. Osnovna djelatnost društva je 68.20 "Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)". Od 2007. godine društvo posluje sa pozitivnim rezultatom.

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Vladimir Krnjajić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Gojko Janković predsjednik
Milan Krnjajić član
Nikola Krnjajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata