Podaci o emitentu

Adresa CARA LAZARA 29
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 432 700/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.081 9 1.090 7,04 0,41 7,45
5%-10% 1 0 1 6,61 0,00 6,61
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 85,94 0,00 85,94
UKUPNO 1.083 9 1.092 99,59 0,41 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 85,93855985,938559
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 6,6087496,608749
UNION GAMES EOOD 0,2047030,204703
CELESTINA IGOR 0,1790000,179000
"OKTAN PROMET" DOO 0,1437180,143718
PEHAR DARIO 0,0847550,084755
BRČKO GAS DOO BRČKO 0,0637090,063709
MITROVIĆ STEFAN 0,0514940,051494
KECMAN BRANKO 0,0496490,049649
BOŽIĆ STOJAN 0,0428830,042883

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Rajko Radovanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vladimir Kežić izvršni direktor
Dragoljub Bjeljac izvršni direktor
Ljubiša Tepić izvršni direktor
Siniša Dojčinović izvršni direktor
Rajko Radovanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miloš Aćić predsjednik
Goran Raković zamjenik predsjednika
Maja Dubravac član
Rade Trivić član
Slobodanka Popović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata