Podaci o emitentu

Adresa KOZARSKA 87
79101 PRIJEDOR
Telefon / Faks 052 237 177/052 236 801
Web
Email komu@mediaproline.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 526 0 526 9,38 0,00 9,38
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 15,92 0,00 15,92
> 25% 1 0 1 74,70 0,00 74,70
UKUPNO 528 0 528 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD PRIJEDOR 74,69667774,696677
GRUPA FORTIS DOO BANJA LUKA 15,92479215,924792
JEŽ ĐORĐO 0,2037420,203742
VILA RANKO 0,1290760,129076
PAČARIZ DIANA 0,1197770,119777
BABIĆ MLADEN 0,1133820,113382
JURIŠIĆ BORO 0,1069530,106953
JAGODIĆ SPOMENKO 0,0977230,097723
BANOVIĆ GORAN 0,0921920,092192
BOJIĆ BRANKA 0,0894270,089427

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata