Podaci o emitentu

Adresa Vojvode Mišića 64
Telefon + 387 60 360 4003
Web
Email toplanagradiska@gmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 16.3.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 104 0 104 20,00 0,00 20,00
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 80,00 0,00 80,00
UKUPNO 105 0 105 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 16.3.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA GRADIŠKA 80,00030980,000309
GAŠEVIĆ BRANKO 0,9188670,918867
BJELAJAC DRAGOLJUB 0,6020160,602016
BOROJA ŽIVKO 0,5830330,583033
MANDIĆ RANKO 0,5830330,583033
TULEMIJA LJUBOMIR 0,5830330,583033
ŠOBOTA NEDELJKO 0,5830330,583033
KIČIĆ ŽELJKO 0,5830330,583033
JARIĆ MILENKO 0,5323180,532318
JANJIĆ RAJKO 0,4943060,494306

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Darijo Kodić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Uroš Grahovac predsjednik
Slavko Subotić zamjenik predsjednika
Slaviša Lukić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata