Podaci o emitentu

Adresa Trifka Grabeža 9
Telefon + 387 57 223 465
Web www.komunalnopale.com
Email komunalno.finansije@gmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 16.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 214 2 216 19,22 0,47 19,69
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 15,31 0,00 15,31
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 216 2 218 99,53 0,47 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 16.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA PALE 65,00448965,004489
GRUPA FORTIS DOO BANJA LUKA 15,30581515,305815
STANIŠIĆ ACO 4,8130904,813090
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 4,0115864,011586
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICA 0,3977030,397703
KUSMUK MILOMIR 0,3380820,338082
KOKOTOVIĆ ŽELJKO 0,2317110,231711
BLAGOJEVIĆ RANKO 0,2225650,222565
VUKSANOVIĆ SAVO 0,2056270,205627
CICOVIĆ ANĐA 0,1731060,173106
GRAČANIN VILA 0,1731060,173106

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Bogdan Klačar direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Njegoš Poljaković predsjednik
Komo Simović član
Marko Govedarica član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata