Proizvodno prometno akcionarsko društvo "KOOPERATIVA" Teslić

Podaci o emitentu

Adresa Jovana Raškovića 15
Telefon + 387 53 435 823
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 1.12.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 4 0 4 6,91 0,00 6,91
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 93,09 0,00 93,09
UKUPNO 5 0 5 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 1.12.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
SEKULIĆ MOMČILO 93,08728993,087289
ČANČAREVIĆ MILAN 2,9467592,946759
HUSEINBAŠIĆ ENES 2,1633542,163354
LUKIĆ SLOBODAN 1,1140981,114098
DELIBAŠIĆ ABDULAH 0,6885010,688501

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Tatjana Jović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Tatjana Jović predsjednik
Asif Huseinbašić član
Milan Sekulić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata