Podaci o emitentu

Adresa JOVANA RAŠKOVIĆA 15
74270 TESLIĆ
Telefon / Faks 053 435 823/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 27.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 4 0 4 6,91 0,00 6,91
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 2 0 2 46,28 0,00 46,28
> 25% 1 0 1 46,81 0,00 46,81
UKUPNO 7 0 7 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 27.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
SEKULIĆ MOMČILO 46,81096946,810969
JOVIĆ TATJANA 24,20893224,208932
NIKOLIĆ MILICA 22,06738822,067388
ČANČAREVIĆ MILAN 2,9467592,946759
HUSEINBAŠIĆ ENES 2,1633542,163354
LUKIĆ SLOBODAN 1,1140981,114098
DELIBAŠIĆ ABDULAH 0,6885010,688501

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Tatjana Jović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Tatjana Jović predsjednik
Asif Huseinbašić član
Milan Sekulić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata