Podaci o emitentu

Adresa Ul. 11. novembar broj 2
Telefon + 387 51 740 866
Web
Email komunalacsrbac@blic.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 2.2.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 50 0 50 18,50 0,00 18,50
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 16,50 0,00 16,50
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 52 0 52 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.2.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA SRBAC 64,99961064,999610
DARKO KOMERC DOO LAKTAŠI 16,50253816,502538
USORAC MILOŠ 1,0472471,047247
BERIĆ ŽIVKO 1,0472471,047247
RADONJIĆ SLOBODAN 1,0472471,047247
MALEŠEVIĆ ZORAN 0,7969540,796954
CVIJANOVIĆ MIROSLAV 0,7969540,796954
MIKAĆ RATKO 0,7852400,785240
DEVIĆ ZORAN 0,7852400,785240
IVANOVIĆ BRANISLAV 0,5919560,591956

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Bogoljub Bilanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nenad Srdić predsjednik
Marko Šnjegota član
Mitar Vučinić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata