Knežopoljka TI a.d. Kozarska Dubica - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa MAJORA MILANA TEPIĆA 109
79240
Telefon 052 410 503
Web
Email
Emisije emitenata

Područje djelatnosti

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata