Podaci o emitentu

Adresa LUKE ĆELOVIĆA 2
89000 TREBINJE
Telefon / Faks 059 260 733/059 260 518
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 77 1 78 42,41 0,29 42,70
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 57,30 0,00 57,30
UKUPNO 79 1 80 99,71 0,29 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD TREBINJE 30,00184330,001843
LOTEX DOO TREBINJE 27,29317927,293179
HERC-INVEST DOO TREBINJE 4,0980614,098061
GRAHOVAC DRAGO 1,7298711,729871
JAKŠIĆ SLAVENKO 1,6756921,675692
GRKOVIĆ JOVO 1,6655161,665516
SKULIĆ ĐORĐO 1,5035301,503530
MIĆUNOVIĆ RADOVAN 1,4446761,444676
VUKASOVIĆ SAVO 1,4446761,444676
BODIROGA SPASOJE 1,4050731,405073

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je onovano 1952., a od 07.09.2001. godine posluje kao AD. Osnovna djelatnost preduzeća je sakupljanje i odvoz smeća i druog otpada, pružanje pijačnih usluga, pužanje pogrebnih usluga i održavanje gradskog zelenila. U 2005. godini poslovalo sa pozitivnim finansijskim rezultatom.

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Nedeljko Lambeta direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Srđan Ambulija predsjednik
Branka Grahovac član
Danijel Rašović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata