Podaci o emitentu

Adresa TRG JOVANA RAŠKOVIĆA BB
74480 MODRIČA
Telefon / Faks 053 812 874/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 31 0 31 17,15 0,00 17,15
5%-10% 1 0 1 5,27 0,00 5,27
10%-25% 3 0 3 51,58 0,00 51,58
> 25% 1 0 1 26,00 0,00 26,00
UKUPNO 36 0 36 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA MODRIČA 25,99995625,999956
VIDOVIĆ JOVANKA 18,65207918,652079
JOVANOVIĆ SLOBODAN 16,69328116,693281
LAZIĆ ŽIVKO 16,23276516,232765
ŠIŠLJAGIĆ ZORAN 5,2719785,271978
MIŠIĆ SINIŠA 4,9557294,955729
LAZIĆ NIKO 1,8389431,838943
LAZIĆ NIKO 1,2816981,281698
JOVANOVIĆ DUŠAN 1,1702861,170286
JOVANOVIĆ LJILJANA 0,6965550,696555

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 21.12.2000. godine. Bavi se odrćavanjem čistoće javnih površina, dezinfekcijom i deratizacijom, pružanjem usluga na tezgama i pijacama, pogrebnim djelatnostima i spoljnotrgovinskim prometom. Od 17.03.2003. godine izvršena je privatizacija i transformacija preduzeća u AD. U proteklom periodu preduzeće posluje uspješno.

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Slobodan Jovanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Živko Lazić predsjednik
Jovica Lazić član
Slobodan Jovanović član
Aleksandar Mrkonjić član
Dušan Jovanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata