Podaci o emitentu

Adresa Vuka Karadžića 54
Telefon + 387 56 741 128
Web www.komunalnomilici.com
Email komunalno-milici@zona.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 1.12.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 83 1 84 17,94 0,08 18,02
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 16,98 0,00 16,98
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 85 1 86 99,92 0,08 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 1.12.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA MILIĆI 64,99844864,998448
MARKOVIĆ RATKO 16,98020716,980207
VASILJEVIĆ MILORAD 0,6632120,663212
BLAGOJEVIĆ MILE 0,6574570,657457
LALOVIĆ RADENKO 0,5305700,530570
JUROŠEVIĆ STANKO 0,5305700,530570
MIĆIĆ OBRAD 0,5305700,530570
TODOROVIĆ GORAN 0,5305700,530570
SAVIĆ PERO 0,5305700,530570
SEKULIĆ RAJKO 0,5305700,530570

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1992. godine. Bavi se komunalnom djelatnošću.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Stjepanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Drago Džinkić predsjednik
Draženko Sekulić član
Milenko Lalović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata