Podaci o emitentu

Adresa VUKA KARADŽIĆA BB
75446 MILIĆI
Telefon / Faks 056 741 128/
Web www.komunalnomilici.com
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 83 1 84 17,94 0,08 18,02
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 16,98 0,00 16,98
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 85 1 86 99,92 0,08 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA MILIĆI 64,99844864,998448
MARKOVIĆ RATKO 16,98020716,980207
VASILJEVIĆ MILORAD 0,6632120,663212
BLAGOJEVIĆ MILE 0,6574570,657457
JUROŠEVIĆ STANKO 0,5305700,530570
SEKULIĆ RAJKO 0,5305700,530570
SAVIĆ PERO 0,5305700,530570
TODOROVIĆ GORAN 0,5305700,530570
LALOVIĆ RADENKO 0,5305700,530570
MIĆIĆ OBRAD 0,5305700,530570

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1992. godine. Bavi se komunalnom djelatnošću.

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Stjepanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mlađen Petković predsjednik
Drago Džinkić član
Milenko Lalović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata