Podaci o emitentu

Adresa GORNJI KOTORAC 100
71123 LUKAVICA
Telefon / Faks 057 318 386/057 318 400
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 288 2 290 16,06 0,50 16,56
5%-10% 4 0 4 28,62 0,00 28,62
10%-25% 1 0 1 24,68 0,00 24,68
> 25% 1 0 1 30,13 0,00 30,13
UKUPNO 294 2 296 99,50 0,50 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KULINA DRAGAN 30,13480930,134809
MOČEVIĆ NEMANJA 24,68375624,683756
PREF AD BANJA LUKA 9,9928229,992822
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 7,6046817,604681
KULINA ZORAN 5,9375155,937515
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0880955,088095
ŽIGON IZTOK 0,3824280,382428
IKIĆ MLADEN 0,2301540,230154
DRAKUL MILENKO 0,1801710,180171
RADOVANOVIĆ LJILJANA 0,1801710,180171
BOGDANOVIĆ DANILO 0,1801710,180171
KENJIĆ SRĐAN 0,1801710,180171

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Marko Elezović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Kulina predsjednik
Zoran Kulina član
Mile Đurović član
Nevenka Anđić član
Borislav Pejičić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Velibor Veselinović predsjednik
Mirjana Latinović član
Spasoje Tuševljak član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata