Podaci o emitentu

Adresa Karađorđeva bb
78000 Banja Luka
Telefon / Faks + 387 51 580 654/+387 51 580 624
Web www.kalderacompany.com
Email info@kalderacompany.com
Emisije emitenata

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata