Podaci o emitentu

Adresa MARIJE BURSAĆ 17
74400 DERVENTA
Telefon / Faks 053 333 087/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 13.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 102 0 102 11,42 0,00 11,42
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 3 0 3 59,62 0,00 59,62
> 25% 1 0 1 28,96 0,00 28,96
UKUPNO 106 0 106 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ILIĆ PREDRAG 28,95512136,039037
NEDINIĆ GORAN 24,96995931,078899
KLAS AD DERVENTA 19,6562300,000000
KOVAČEVIĆ DRAŽEN 14,99820818,667543
KOZOMARA PERO 2,3685092,947968
STANIĆ ZORAN 0,2968420,369465
STANIĆ MILAN 0,2646120,329350
LUKAČ SLOBODAN 0,2581120,321259
ASENTIĆ MILAN 0,2322920,289122
BARDAK ĐORĐE 0,2322920,289122

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1957., a 2001. godine je privatizovano. Bavi se proizvodnjom i prodajom hljeba i peciva, a svoje proizvode plasira na tržištu Dervente, Doboja, B.Broda i Prnjavora.

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Danica Tanackov direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milivoje Nović predsjednik
Džavid Gunić član
Dušan Rašić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milovan Nikolić predsjednik
Sejdo Zukanović član
Jelenko Živković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata