Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 68 0 68 2,77 0,00 2,77
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 97,23 0,00 97,23
UKUPNO 69 0 69 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
NIKOLIĆ SINIŠA 97,23358397,233583
VUKOVIĆ ŽARKO 0,1184120,118412
ZELENOVIĆ VUKOTA 0,1054940,105494
GUZINA MIROSLAV 0,0990620,099062
MOČEVIĆ SVETOZAR 0,0990620,099062
ZELENOVIĆ RADENKO 0,0979620,097962
MIHIĆ SLAVKO 0,0915300,091530
VASOVIĆ SLOBODAN 0,0893320,089332
DAVIDOVIĆ ĐOKO 0,0871880,087188
RADMILOVIĆ DRAGAN 0,0861430,086143

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata