Podaci o emitentu

Adresa KARAĐORĐEVA 279
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 163 1 164 22,49 0,07 22,56
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 2 0 2 37,36 0,00 37,36
> 25% 1 0 1 30,07 0,00 30,07
UKUPNO 167 1 168 99,93 0,07 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 30,07364030,073640
DRNDAREVIĆ MIROSLAV 23,28847523,288475
ĐURIĆ LJUBAN 14,07375914,073759
PREF AD BANJA LUKA 9,9999899,999989
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999944,999994
KOVAČIĆ RADOVAN 0,4291930,429193
KOVAČIĆ MILORAD 0,3601200,360120
STUPAR DRAGAN 0,3403690,340369
PETROVIĆ MILENKO 0,3403690,340369
KOSIĆ NEBOJŠA 0,3403690,340369
MILAŠINOVIĆ RADOVAN 0,3403690,340369
ĐUKIĆ JOVAN 0,3403690,340369
VAJAGIĆ VLADIMIR 0,3403690,340369
JANJETOVIĆ MILODRAG 0,3403690,340369
JAKOVLJEVIĆ MILORAD 0,3403690,340369
ERCEG DRAŠKO 0,3403690,340369
SRDIĆ DANIMIR 0,3403690,340369

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Drndarević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Tolimir predsjednik
Dušan Raković član
Ljuban Đurić član
Milorad Kovačić član
Goran Bogdanić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Drago Vurdelja predsjednik
Mirko Marčetić član
Radenko Tolimir član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata