Podaci o emitentu

Adresa Borička bb
Telefon + 387 58 415 711
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 142 1 143 59,19 0,23 59,42
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 30,58 0,00 30,58
UKUPNO 144 1 145 99,77 0,23 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BOJOVIĆ MIŠO 30,58142230,581422
PREF AD BANJA LUKA 10,00001110,000011
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999514,999951
BOJOVIĆ SLAVIŠA 1,7554921,755492
JANKOVIĆ STOJAN 1,3678991,367899
IKONIĆ ZORAN 1,1170521,117052
VELJOVIĆ RADAN 1,0486791,048679
SAMARDŽIJA BRANISLAV 1,0486791,048679
TAMBUR LJUBA 1,0486791,048679
IKONIĆ RADENKO 1,0486791,048679
BOJOVIĆ RADOMIR 1,0486791,048679
VUKADIN MILAN 1,0486791,048679
VUKOJČIĆ BOŽIDAR 1,0486791,048679
TAMBUR ZORKA 1,0486791,048679
UJIĆ VELEMIR 1,0486791,048679

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Mišo Bojović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Radomir Bojović predsjednik
Stojan Janković član
Velimir Ujić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Risto Jeftić predsjednik
Mirjana Jovičić član
Miroslav Ćebić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata