Podaci o emitentu

Adresa Blatna bb
Telefon + 387 52 759 100
Web www.fortisgroup.ba
Email japra@fortisgroup.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 814 8 822 4,89 0,02 4,92
5%-10% 0 1 1 0,00 5,72 5,72
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 3 0 3 89,36 0,00 89,36
UKUPNO 817 9 826 94,25 5,75 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
PRIJEDORPUTEVI AD, PRIJEDOR 30,49866930,498669
ČOROKALO DRAGAN 29,82671229,826712
INDUSTROPROJEKT AD PRIJEDOR 29,03581029,035810
"NAŠICECEMENT" DD - NAŠICE 5,7230075,723007
TODOROVIĆ DRAGAN 0,7253990,725399
BABIĆ MILE 0,0277630,027763
PILIPOVIĆ GORDANA 0,0258710,025871
GERDIJAN BRANKO 0,0257030,025703
MAJKIĆ DUŠKO 0,0257030,025703
DESNICA MARKO 0,0256790,025679

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dražen Rujević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Gordana Plavšić predsjednik
Bojan Latinović član
Goran Ilić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata