Akcionarsko društvo za eksploataciju i preradu ruda "JAPRA" sa p.o. Novi Grad

Podaci o emitentu

Adresa Blatna bb
Telefon + 387 52 759 100
Web www.fortisgroup.ba
Email japra@fortisgroup.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 19.1.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 814 8 822 4,89 0,02 4,92
5%-10% 0 1 1 0,00 5,72 5,72
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 3 0 3 89,36 0,00 89,36
UKUPNO 817 9 826 94,25 5,75 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 19.1.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
PRIJEDORPUTEVI AD, PRIJEDOR 30,49866930,498669
ČOROKALO DRAGAN 29,82671229,826712
INDUSTROPROJEKT AD PRIJEDOR 29,03581029,035810
NEXE DD 5,7230075,723007
TODOROVIĆ DRAGAN 0,7253990,725399
BABIĆ MILE 0,0277630,027763
PILIPOVIĆ GORDANA 0,0258710,025871
MAJKIĆ DUŠKO 0,0257030,025703
GERDIJAN BRANKO 0,0257030,025703
DESNICA MARKO 0,0256790,025679

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dražen Rujević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Gordana Plavšić predsjednik
Bojan Latinović član
Goran Ilić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata