Društvo za izvođenje građevinskih radova i proizvodnju građevinskog materijala "JANj" Šipovo

Podaci o emitentu

Adresa I Šipovačke brigade 1
Telefon + 003 87 503 73210
Web
Email tt.group@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 212 0 212 23,26 0,00 23,26
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 76,74 0,00 76,74
UKUPNO 213 0 213 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TOPIĆ RADOVAN 76,73990276,739902
PANDŽIĆ ROSA 0,3514680,351468
MARIJANAC ILE 0,3112220,311222
GLAMOČAK ILE 0,3067360,306736
SAVKOVIĆ RADE 0,2977620,297762
MARKOVIĆ SLAVKO 0,2911000,291100
DOBRATIĆ ĐURO 0,2911000,291100
JEFTIĆ SIMO 0,2776390,277639
ŠARAC BOŽO 0,2753280,275328
PERKOVIĆ BRANKO 0,2663540,266354
CUMBO BOGDO 0,2663540,266354

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Goša Milovac direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milenko Šmanja predsjednik
Milka Jeftenić član
Mara Gluvić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata