Podaci o emitentu

Adresa I ŠIPOVSKE BRIGADE
70270 ŠIPOVO
Telefon / Faks 050 373 210/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 212 0 212 23,26 0,00 23,26
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 76,74 0,00 76,74
UKUPNO 213 0 213 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TOPIĆ RADOVAN 76,73990276,739902
PANDŽIĆ ROSA 0,3514680,351468
MARIJANAC ILE 0,3112220,311222
GLAMOČAK ILE 0,3067360,306736
SAVKOVIĆ RADE 0,2977620,297762
DOBRATIĆ ĐURO 0,2911000,291100
MARKOVIĆ SLAVKO 0,2911000,291100
JEFTIĆ SIMO 0,2776390,277639
ŠARAC BOŽO 0,2753280,275328
CUMBO BOGDO 0,2663540,266354
PERKOVIĆ BRANKO 0,2663540,266354

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Goša Milovac direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milenko Šmanja predsjednik
Milka Jeftenić član
Mara Gluvić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata