Podaci o emitentu

Adresa IVE ANDRIĆA 4
76101 BRČKO
Telefon / Faks 049 231 890/
Web
Email khov.bd@teol.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 13.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 168 3 171 2,87 0,00 2,87
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 97,13 0,00 97,13
UKUPNO 169 3 172 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DELTA INŽENJERING DOO BRČKO 97,13400897,134008
MANJINSKI DIONIČARSKI FOND 1,8710121,871012
SAVIĆ PETAR 0,6152420,615242
PERANOVIĆ MIODRAG 0,0353110,035311
JOVANOVIĆ DRAGAN 0,0353110,035311
TOMIĆ ZORAN 0,0257350,025735
IVASEČKO JAROSLAV 0,0122690,012269
TOMIĆ NEBOJŠA 0,0122690,012269
ĐOKIĆ ĐORDIJE 0,0121190,012119
JOVANOVIĆ JOVANKA 0,0106230,010623

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata