Podaci o emitentu

Adresa Mladena Stojanovića 4
Telefon + 387 51 320 530
Web
Email ier@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 5 0 5 16,92 0,00 16,92
5%-10% 3 0 3 18,02 0,00 18,02
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 65,06 65,06
UKUPNO 8 1 9 34,94 65,06 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MAKIĆ DRAGO 65,06011265,060112
VIDOVIĆ SLOBODAN 6,2200116,220011
GRUBAČIĆ MIROSLAV 6,1698736,169873
STANIŠLJEVIĆ ŽIVKO 5,6299735,629973
STANIĆ STANKO 4,5299954,529995
MITROVIĆ SLAVKO 4,2199964,219996
BOGDANIĆ ŽELJKO 4,0900654,090065
SAVIĆ BILJANA 2,5200442,520044
MAGLOV SNJEŽANA 1,5599321,559932

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Slobodan Vidović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Drago Makić predsjednik
Nebojša Opačić član
Kalamiti Todorović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata