Podaci o emitentu

Adresa NIKŠIĆKI PUT 20
89000 TREBINJE
Telefon / Faks 059 280 777/059 280 950
Web
Email iat777@teol.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 4.177 0 4.177 18,73 0,00 18,73
5%-10% 2 0 2 16,96 0,00 16,96
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 64,31 64,31
UKUPNO 4.179 1 4.180 35,69 64,31 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
SWISSLION GROUP DOO NOVI SAD 64,30952964,309529
PREF AD BANJA LUKA 9,8938349,893834
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 7,0643117,064311
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9469174,946917
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 2,3060142,306014
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 0,4937540,493754
ALIBABIĆ ŠERIF 0,4454660,445466
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 0,1703250,170325
ĐURICA GOJKO 0,0649280,064928
GATARIĆ NEDELJKO 0,0619090,061909

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata